.

Plats för egen presentation? Kontakta   len@sensiq.se   0221-18530

STARTSIDA  AKTUELLT  *  HANDEL  *  KULTUR  *  BOENDE  *  FÖRETAG  *  FÖRENING  *  DEBATT  *  NÖJEN  *  INFO

  

 

Rapport               Länk till rapport i Word-format

  

Hastighetsmätarnas noggrannhet  

  

Kärnan

 

1.     Drygt 40 bilars hastighetsmätare har kontrollerats. De flesta visar 5-10 km/h för hög hastighet vid 90 km/h.

 

2.     Dagens hastighetsmätare mäter rätt, men visar fel. EU:s regler kräver att de visar fel.

 

3.     Vem som helst kan kontrollera sin bils hastighetsmätare vid nästa körtillfälle!

 

4.     Metoden är enkel och noggrann! Se punkt 6: Mätmetoder!


INNEHÅLL

 

1      Sammanfattning.. 3

1.1       Resultat 3

1.2       Kontrollera hastighetsmätarna. 3

1.3       Metod. 3

1.4       Vägverket bör fortsätta att kräva. 3

1.5       Vägverket skulle kunna pressa biltillverkarna. 3

2      Bakgrund.. 4

2.1       Orimliga krav på bilisten. 4

2.2       Avsikten med denna rapport 4

3      Hastighetsmätare. 4

3.1       Hastighet 4

3.2       Hastighetsmätarens noggrannhet 5

3.3       Byråkratiska hinder: Tål bilisten sanningen?. 5

3.4       Vägverkets förslag på skärpta krav. 6

4      Vägverkets och EU:s krav. 6

4.1       Sökväg. 6

4.2       Allmänt 6

4.3       Utdrag ur Vägverkets författningssamling 2003:22, kapitel 33. 6

4.4       Vad ska hastighetsmätaren visa?. 6

4.4.1       Verklig hastighet = 40 km/h. 6

4.4.2       Verklig hastighet = 100 km/h. 7

5      Vilka bilar har kontrollerats?.. 7

6      Mätmetoder. 7

6.1       Metoder att mäta hastighet 7

6.2       Använd metod. 7

6.3       Kontrollsträckor 7

6.4       Tillvägagångssätt vid 50 km/tim.. 8

6.5       Mätosäkerhet 8

6.5.1       Avstånd. 8

6.5.2       Tid. 9

6.5.3       Tillfälliga fel och standardavvikelse. 9

7      Specialmätningar. 9

7.1       GPS kontroll 9

7.2       Trippmätarna. 9

7.3       Medelhastighetsmätare. 9

7.4       Laserhastighetsmätare. 10

8      Däckens kondition.. 10

8.1       Sommardäck, vinterdäck och lågprofildäck. 10

8.2       Mönsterdjupets och däckexpansionens förändringar tar ut varandra. 10

8.3       Däcklufttryckets inverkan är obetydlig. 10

9      Valda vägar. 11

10    Resultat 11

10.1    Tabell, bilar t.o.m 1980 års modell 11

10.2    Tabell, bilar fr o m 1981 års modell 12

10.3    Tabell, hastighetsmätare - medelhastighetsmätare. 13

11    Tack! 15

 

1         Sammanfattning

1.1        Resultat

Drygt 40 bilars hastighetsmätare har kontrollerats vid 50, 70 och 90 km/h.

De visar fel, vilket EU:s och Vägverket kräver.

 

Årsmodeller från 1990-talets början visar ofta 10 km/h för hög hastighet vid 90 km/h.

Senare årsmodeller ligger vanligen 3 – 7 km/h fel. De får inte visa rätt hastighet!

 

Citroèn C5 och Ford DA3 Fokus, 2005, har medelhastighetsmätare som visar mindre än 1 % fel (punkt 7.3). De internationella reglerna hindrar ännu inte att medelhastighetsmätarna visar rätt hastighet. De får visa rätt hastighet!

 

En enkel undersökning bland ungefär 100 bilister visade att en överväldigande majoritet, mer än 95 %, ville att hastighetsmätarna visade rätt!

1.2        Kontrollera hastighetsmätarna

Varje förare bör kontrollera sin bils hastighetsmätare vid 50, 70, och 90 km/h.

1.3        Metod

26 mittstreck på vägarna används som 300 m kontrollsträckor. Noggrannheten blir högre än laserhastighetsmätares. Metoden är tillgänglig för alla och enkel att använda (punkt 6.2).

1.4        Vägverket bör fortsätta att kräva

Det finns i dag inga tekniska hinder att tillverka hastighetsmätare, vars fel är högst 1 %.

 

Vägverket bör initiera forskning om hur felvisande hastighetsmätare stressar förarna och stör trafikrytmen. Många förare vet att hastighetsmätarna visar för hög hastighet, men få vet hur mycket! Alltför många har ingen aning.

 

Därför är det

 • orimligt, att kräva att förarna ska hålla rätt hastighet, men

 • rimligt, att kräva att biltillverkarna förser bilarna med tillförlitliga hastighetsmätare.

 

Vägverket bör fortsätta att, på internationell nivå, kräva noggrannare hastighetsmätare. Utsikterna till framgång är dock små, men ...

1.5        Vägverket skulle kunna pressa biltillverkarna

Vägverket skulle kunna publicera hastighetsmätarnas visning. Hastighetsmätarna kontrolleras när bilmodellerna är nya. Publicera en lista, som visar hur bilmodellernas hastighetsmätare visar och publicera en särskild lista på de 10 noggrannaste bilmodeller!

 

Det ger god reklam och ”rättning i ledet”! Vem vill inte vara bland de tio bästa?


2         Bakgrund

2.1        Orimliga krav på bilisten

Laserhastighetsmätarnas noggrannhet har lett till att polisen nu ger en ”rabatt” på 6 km/h utöver de 3 km/h som laserhastighetsmätaren automatiskt drar ifrån. Bilisterna vet inte hur fort de kör, för hastighetsmätarna är avsiktligt felinställda och får visa alltför mycket för mycket.

 

Ta Volvo som exempel. Andra fabrikat ser ut på liknande sätt. När hastighetsmätaren visade 90 km/h på de bilar vi undersökte, var den verkliga hastigheten:

 

Typ

Årsmodell

Hastighet

 

 

(km/h)

PV 444A

1947

89,9

PV 544

1966

82,3

Amazon 131

1969

86,3

240

1978

83,7

240

1984

85,2

240

1989

80,8

760 GLE

1990

80,6

240

1991

79,7

240 GLE

1993

82,9

V70

2005

84,4

V50 Diesel

2006

87,2

 

Variationerna är 10 km/h. Bäst är PV 444A av 1947 års modell och sämst är bilar tillverkade kring 1990. Deras mätare ska visa 100 för att hastigheten ska vara 90 km/h!

 

Naturligtvis känner sig många förare tvingade att köra mer än 90 km/h enligt sin bils hastighetsmätare. Annars stör de trafikrytmen alltför mycket och stressas av att ha irriterade bilister bakom sig.

 

En enkel undersökning visade att nästan alla vill att hastighetsmätarna visar rätt!

2.2        Avsikten med denna rapport

Avsikten med denna rapport är, att visa hur illa ställt det är, men hur enkelt och tillförlitligt man kan kontrollera sin hastighetsmätare, när och var som helst! Att veta hur fort man kör ger ökad trygghet!

3         Hastighetsmätare

3.1        Hastighet

Hastighet kan uttryckas i meter per sekund eller kilometer per timme. Omräkningsfaktorn är 3,6. 10 m/s och 36 km/h är samma hastighet.

 

Både väg och tid kan mätas noggrant. Därför kan hastighet mätas noggrant.

 

När en vägsträcka ska mätas noggrant, t ex ett maratonlopps längd, används ett hjul med känd omkrets. En bils hastighetsmätare och vägmätare bygger på samma idé.

3.2        Hastighetsmätarens noggrannhet

Avgörande för hastighetsmätarnas noggrannhet är hjulens omkrets!

 

Ett sommardäcks mönsterdjup minskar från 8,5 till 1,6 mm under däckets livslängd. Det innebär att hjulets omkrets minskar drygt 2 %. Under däckets livstid mjukas dock däckets stomme upp så att det expanderar. De båda förändringarna motverkar varandra! Omkretsen förblir därför praktiskt taget konstant under däckets livstid.

 

Dagens bilar har dator som kan ta tid, beräkna och presentera hastighet med stor noggrannhet.

 

En bil kan ha olika däcksprofiler, vilket ger variationer i omkretsen på ± 0,25 %, men även dessa variationer kan datorn kompensera för. Se vidare under punkt 8 Däckens kondition.

 

Med modern teknik kan hastighetsmätarna enkelt justeras att mäta och visa den verkliga hastigheten med ett maximalt fel på ± 1 %!

3.3        Byråkratiska hinder: Tål bilisten sanningen?

Tyvärr finns det byråkratiska hinder. EU-rådets direktiv 75/443/EEG tvingar biltillverkarna, att justera hastighetsmätarna så att de visar fel. Stora fel tillåts!

 

Kommentar: Idén verkar vara, att om hastighetsmätarna visar för hög hastighet, så sänks hastigheten, vilket minskar olycksrisken samt risken för fortkörning och böter!

 

Så tänker också en del människor, som har svårt att passa tider:

 

 • ”Eftersom jag nästan alltid kommer för sent, så ställer jag fram min klocka 10 – 15 minuter. Då hinner jag i tid”.

 

Men vad blir följden när man åker på en 90-väg?

 

 1. Många förare känner till att hastighetsmätarna visar för mycket och höjer hastigheten tills de hoppas, att de håller 90 km/h.

 

 1. Andra litar på hastighetsmätaren och håller 90, tror de.

 

 1. Missvisande hastighetsmätare leder till olika hastigheter och onödiga omkörningar. Trafikrytmen störs och irritationen ökar!

 

Förslag: Tvinga bilfabrikanterna att förse bilarna med hastighetsmätare som visar rätt inom 1 %. Om hastigheten behöver sänkas för miljöns eller trafiksäkerhetens skull, så ändra hastighetsbegränsningarna!

 

Att sänka hastigheterna med avsiktligt felvisande hastighetsmätare är tvivelaktigt!

3.4        Vägverkets förslag på skärpta krav

Vägverket krävde för ungefär fem år sedan noggrannare hastighetsmätare, men inget EU-land accepterade det svenska förslaget. Bilisterna ska luras att köra långsammare!

4          Vägverkets och EU:s krav

4.1        Sökväg

Sök: VVFS 2003:22   (Vägverkets Författningssamling 2003:22. Kap 33: Hastighetsmätare )

Använd:  http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20.htm#_Toc38872870

4.2        Allmänt

I äldre bilar, fram till 1980 års modell, skulle hastighetsmätarna visa rätt hastighet. Maximalt tillåtet fel var 10 % av verklig hastighet. Se § 6 nedan!

 

I årsmodeller, från och med 1981 års modell, skall hastighetsmätarna i praktiken visa högre hastighet än verklig hastighet. Se § 5 nedan! (Se även EU-direktiv 75/443/EEG nedan.)

4.3        Utdrag ur Vägverkets författningssamling 2003:22, kapitel 33

5 §    Hastighetsmätare installerad i bil av årsmodell 1981 eller senare får inte visa hastighet som är mindre än den verkliga. Visad hastighet (V1) och verklig hastighet (V2) skall vid hastigheter mellan 40 km/h och 140 km/h uppfylla kravet: 

6 §    Hastighetsmätare installerad i bil av årsmodell 1980 eller tidigare får ha en felvisning på maximalt 10 % av verklig hastighet.

 

Anmärkning: Enligt EU-direktiv 75/443/EEG används, för helfordonsgodkända fordon, följande gräns från 1997:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/1975/L/01975L0443-19970725-sv.pdf

Detta krav är något hårdare än Vägverkets vid låga hastigheter, men något generösare vid  hastigheter över 120 km/h.

4.4        Vad ska hastighetsmätaren visa?

Värdena är beräknade enligt EU-direktiv 75/443/EEG. Inom parentes värden enligt Vägverket.

4.4.1       Verklig hastighet = 40 km/h.

Om bilens verkliga hastighet är 40 km/h, får hastighetsmätaren visa 40/10 + 4 = 8 mer än 40 km/h, d v s 48 km/h (52 km/h).

 

Hastighetsmätaren får alltså visa en hastighet mellan 40 och 48 km/h, när den verkliga hastigheten är 40 km/h (40 – 52 km/h).

4.4.2       Verklig hastighet = 100 km/h.

Om bilens verkliga hastighet är 100 km/h, får hastighetsmätaren visa 100/10 + 4 = 14 km/h mer än 100 km/h, d v s 114 km/h (115 km/h).

 

Hastighetsmätaren får alltså visa en hastighet mellan 100 och 114 km/h, när den verkliga hastigheten är 100 km/h (100 – 115 km/h).

5         Vilka bilar har kontrollerats?

Årsmodeller från både före och efter 1981 har undersökts. Strävan har varit att undersöka så många bilmärken som möjligt. Vi har dock varit beroende av de förare, som varit intresserade av att få hastighetsmätarna kontrollerade.

 

Eftersom samma bestämmelser gäller även för lastbilar och bussar, har en lastbil och en buss, båda med färdskrivare kontrollerats.

 

En amerikansk bil med hastighetsmätaren graderad i miles per timme har också kontrollerats.

6         Mätmetoder

6.1        Metoder att mäta hastighet

Hastighet kan mätas på olika sätt:

 • Laserhastighetsmätare

 • Radarhastighetsmätare

 • GPS mottagare

 • Kontrollsträcka och klocka

6.2        Använd metod

Vi har använt oss av metoden: Kontrollsträcka och klocka.

 

Den är noggrann och dessutom tillgänglig för vilken bilist som helst, eftersom det finns hur många noggrant mätta kontrollsträckor som helst längs våra landsvägar.

6.3        Kontrollsträckor

Den metod vi använt, är att mäta tiden det tar att köra kontrollsträckor på 300 m och sedan beräkna hastigheten och jämföra den med hastighetsmätarens visning. Den första frågan blir därför: Var finns lämpliga kontrollsträckor?

 

Svar: Överallt!

 

Vägarna har 3 meter långa streck mitt i vägen. Uppehållet mellan strecken är 9 meter. Ett streck och ett uppehåll kallas en cykel och är 12 m lång.

 

25 cykler motsvarar alltså 300 meter. Det är en lagom sträcka för tidtagning. En fördel är, att det finns kontrollsträckor överallt så att vem som helst snabbt och smidigt kan genomföra en serie mätningar.

6.4        Tillvägagångssätt vid 50 km/tim

Föraren kör som vanligt och ser till att hastighetsmätaren visar 50 km/tim. När den visar 50 km/h, säger föraren till tidtagaren i framsätet: ”Nu kan du ta tid.”

 

Tidtagaren startar klockan när ett mittstreck passeras och räknar sedan 25 streck framåt, där klockan stoppas. Antag att det tog 23 sekunder.

 

Med en miniräknare beräknas hastigheten till:

 

300 / 23 = 13,04 m/s som är lika med 46,96 km/tim. (3,6 * 13,04)

 

Den verkliga hastigheten var alltså ungefär 47 km/tim, när hastighetsmätaren visade 50 km/tim.

 

Enklast är att dela 1 080 med den uppmätta tiden, så får man svaret direkt:

 

                      1 080 / 23 = 46,96

 

OBSERVERA!

Tiduret ska startas på mittstreck ”0” varefter man räknar: 1, 2, 3 o s v till 25, där det stoppas.

 

Alltså: Starta klockan på mittstreck ”0” och stoppa den på mittstreck ”25”. Då blir det 300 m. Annars kan det bli 288 m.

6.5        Mätosäkerhet

6.5.1       Avstånd

Vägverket kräver att mittstrecken är 3 m långa. Avvikelsen får vara högst 0,1 m. Uppehållen mellan mittstrecken skall vara 9 m långa. Maximalt tillåten avvikelse är 0,1 m.

 

En cykel på 3 m + 9 m = 12 m får därför inte avvika med mer än 0,2 m från 12 m.

 

Normalt är noggrannheten 10 gånger bättre!

 

En undersökning av hur mittstrecken målas av olika entreprenörer visar, att en cykel på 12 m normalt ligger inom 1 cm. Det innebär 0,1 %! Orsaken är att de tjänar pengar på att vara noggranna. De bilburna extrudrar, som används är mycket noggranna, så noggrannheten är gratis och leder till att det framtida underhållet underlättas, vilket är ekonomiskt fördelaktigt.

 

De kontroller vi utfört i samband med dessa mätningar har visat att en cykel är 12 m med stor noggrannhet. Ibland kan den vara en eller ett par centimeter längre, ibland lika mycket kortare. Normalt är avvikelsen mindre än 1 cm.

 

Vägverkets eget kontrollorgan har bekräftat att normal avvikelse per cykel är 1 cm.

 

Avvikelserna är slumpmässigt positiva och negativa och räknas därför som tillfälliga fel. Se nedan.

6.5.2       Tid

Tid mäts med stor noggrannhet. Vanliga mobiltelefoner har stoppur som visar tiondels eller hundradels sekund. De är idealiska för tidmätningen.

 

Tidmätningen kan därför betraktas som exakt!

 

6.5.3       Tillfälliga fel och standardavvikelse

Tiden kommer att variera från mätning till mätning. Fyra tillfälliga fel påverkar resultatet:

 

1.      Kontrollsträckans längd

2.      Hastigheten enligt hastighetsmätaren

3.      Start av klockan på streck ”0”

4.      Stopp av klockan på streck ”25”

 

Det innebär, att den beräknade hastigheten varierar från mätning till mätning, mest beroende på att föraren har svårt att hålla hastigheten på plats (tillfälligt fel nr 2). Standardavvikelsen blir ungefär 0,3 km/h vid hastigheterna 50 och 70 km/h och ungefär 0,5 km/h vid 90 km/h. Vid 50 och 70 km/h brukar ungefär 10 mätningar genomföras och vid 90 km/h ungefär 20 mätningar.

 

Medelvärdets standardavvikelse blir då ungefär 0,2 km/h vid alla tre hastigheterna och det innebär att mätosäkerheten blir mer än dubbelt så bra som mätosäkerheten hos polisens laserhastighetsmätare.

 

Om vi beräknar medelvärdet på tio mätningar, ser vi om något av mätvärdena är orimligt. Avviker ett mätvärde mer än ± 1,0 km från medelvärdet, bör vi fundera över orsaken. Ett starkt avvikande värde tas bort ur mätserien. Därefter räknas medelvärdet om. Man kan ju ha tappat räkningen och stannat klockan på mittstreck ”24” eller ”26” i stället för på mittstreck ”25”.

 

Mobiltelefoner kan användas för tidtagning och de har dessutom en miniräknare för enkla beräkningar. En mobiltelefon är därför allt som krävs för att kontrollera en hastighetsmätare.

7         Specialmätningar

7.1         GPS kontroll

Tre modeller av GPS-mottagare har kontrollerats, en äldre och två modernare. Alla tre visade för höga hastigheter. När den verkliga hastigheten var 90 km/h visade de ungefär 91 km/h.

7.2        Trippmätarna

De bilars trippmätare, som har kontrollerats, låg rätt inom ±1 %. Avstånd mäts noggrant!

7.3        Medelhastighetsmätare

Moderna bilar med färddator kan ofta visa bilens medelhastighet, det vill säga färdsträckans längd dividerad med den tid det tagit att tillryggalägga sträckan. Färdsträckan och tidtagningen nollställs av föraren med en knapptryckning, när föraren så önskar. Därefter kan medelhastigheten avläsas när som helst.

 

Citroèn C5 och Ford DA3 Fokus, 2005, ligger inom 1 % vid 50, 70 och 90 km/h! (Se 10.3)

 

De internationella reglerna tillåter att medelhastighetsmätaren visar rätt!

7.4        Laserhastighetsmätare

Laserhastighetsmätare köps ofta från USA. Där specificeras mätosäkerheten vanligen till 1 mile/h, d v s 1,6 km/h.

 

Trafikpolisen använder (år 2006) laserhastighetsmätare tillverkade av Custom Signal. Använda typer är Pro Laser 2 och Pro Laser 3. Leverantör i Sverige är Unitrafic (tel nr 033-290400).

 

Mätosäkerheten har undersökts i normal trafikmiljö av SP i Borås (Statens Provningsanstalt). Laserhastighetsmätaren visade maximalt 1,5 km/h fel (3 sigmavärde). Den visade hastigheten är 3 km/h lägre än den mätta. Laserhastighetsmätaren ger en rabatt på 3 km/h till bilisten.

 

Trafikpolisen utökar ”rabatten” med 6 km/h. ”0-toleransen” innebär en rabatt på 9 km/h innan det blir böter, men då räknas rabatten på 6 km/h bort.

8         Däckens kondition

8.1        Sommardäck, vinterdäck och lågprofildäck

Volvo, Saab, Volkswagen, Mercedes, Audi och Renault och flera andra bilmärken använder däcken nedan. De sitter på mer än var femte bil på vägarna.

 

Däckdimension                    Omkrets (mm)                    

195-65-15                                                     1937              (sommardäck)                     

195-65-15                           1937              (vinterdäck)

205-55-16                           1928

225-45-17                           1934              (lågprofildäck)

 

Omkretsen varierar praktiskt taget inte alls (± 0,23 %). Hastighetsmätarens noggrannhet kommer därför inte heller att påverkas nämnvärt om man byter typ av däck.

8.2        Mönsterdjupets och däckexpansionens förändringar tar ut varandra

Mönsterdjupet påverkar hastighetsmätarens noggrannhet. Mönsterdjupet på ett sommardäck får variera från 8,5 till 1,6 mm. Ett vinterdäcks mönsterdjup får variera från 10,5 till 3,0 mm.

 

Däckets omkrets synes därför minska med drygt 40 mm under däckets livstid och det är drygt 2 %. När däcket används ”masseras” det mot vägen. Däckets stomme mjukas då upp så att det expanderar. Detta motverkar omkretsens minskning p g a slitage så att omkretsen praktiskt taget inte ändras alls under däckets livstid.

8.3        Däcklufttryckets inverkan är obetydlig

Lufttrycket påverkar hastighetsmätarens visning överraskande litet. Lufttrycket i vanliga däck är 2,5 kp/cm2 (bar). När trycket sänktes till 1,0 kp/cm2 minskade rullningsradien med 5,9 %, men hastighetsmätaren och vägmätaren ändrades endast 0,48 % respektive 0,42 %.

9         Valda vägar

Vägar med hastighetsbegränsningarna 70 km/h, 90 km/h och 110 km/h har cykler på 12 m, vilket är idealiskt. Dessutom har vi undvikit backiga vägar för att hålla en jämn hastighet.

 

Hastighetsmätarna bör kontrolleras när trafikintensiteten är låg, så att övrig trafik störs så lite som möjligt, framför allt vid kontroll av 50 km/h.

10    Resultat

I tabellerna redovisas bilarnas verkliga hastigheter, när hastighetsmätarna visat 50, 70 och 90 km/h. Värdena gäller för de bilar vi har kontrollerat. Den bil som var noggrannast vid 90 km/h står högst upp i tabellerna.

10.1    Tabell, bilar t.o.m 1980 års modell

Nr

Fabrikat

Modell

Års-

Verklig hastighet

 

 

 

Modell

(km/h)

(km/h)

(km/h)

1

Volvo

PV 444A

1947

53,9

72,0

89,9

2

Mercedes

W 113

1970

49,4

69,1

88,6

3

Rolls Roys

Silver Shaddow

1973

50,0

69,0

88,6

4

Volvo

Amazon 131

1969

46,4

67,3

86,3

5

Skoda

Oktavia

1959

46,9

65,7

84,0

6

Volvo

240

1978

47,4

65,1

83,7

7

Volvo

PV 544

1966

43,4

62,7

82,3

8

Mercedes

190

1964

43,0

61,4

78,1

 

 

Fabrikat

Modell

Års-

(mi/h)

(mi/h)

(mi/h)

 

 

 

Modell

30

40

60

9

Chrysler

 

1957

27,8

36,4

53,6

 

Volvo PV 444A ligger bäst till vid 90 km/h.

Volvo Amazon visar ungefär 3 km/h för mycket vid alla tre hastigheterna.

 

Rolls Roys är bäst totalt!


 

10.2    Tabell, bilar fr o m 1981 års modell

Nr

Fabrikat

Modell

Års-

Verklig hastighet

 

 

 

modell

(km/h)

(km/h)

(km/h)

1

Citroèn

C5

2005

48,1

68,2

87,7

2

Saab

9000

1988

48,4

68,1

87,5

3

Mercedes

C200

2001

48,7

68,1

87,4

4

Scania

R 93, Lastbil

1994

49,1

68,3

87,3

5

Volvo

V50 Diesel

2006

48,6

67,1

87,2

6

Opel

Astra

2001

48,4

67,0

87,0

7

Mercedes

Sprinter, Buss

2005

48,5

67,4

86,5

8

Saab

9_5

1995

46,1

67,4

86,2

9

Volkswagen

Passat

2006

47,7

66,8

86,0

10

Renault

Laguna

2000

45,3

66,2

86,0

11

Ford

Mondeo

2005

48,8

66,9

85,8

12

Volvo

240

1984

47,0

66,2

85,2

13

Ford

DA3 Fokus

2005

46,1

64,5

85,2

14

Saab

9_3

2001

46,2

65,1

85,2

15

Saab

9_3

2002

46,7

66,1

85,2

16

Volkswagen

Golf TDI/100

2003

47,7

66,4

85,1

17

Saab

9_5

2000

46,7

65,6

84,7

18

Volvo

V70

2005

46,4

65,4

84,3

19

Fiat

UNO 70 SL

1988

47,4

65,3

84,2

20

BMW

318

2004

46,5

64,8

84,0

21

Skoda

Fabia

2002

46,9

65,4

83,9

22

Volkswagen

Golf

1996

47,6

65,7

83,9

23

Audi

100_2,3

1992

45,6

64,4

83,8

24

Toyota

Corolla

2001

45,6

65,1

83,6

25

Toyota

Corolla

1998

47,4

65,4

83,4

26

Volkswagen

Golf

2003

46,6

66,0

83,4

27

Volvo

240 GLE

1993

44,9

63,6

82,9

28

Subaro

Forester

2003

47,3

65,1

82,9

29

Opel

Astra

1995

44,2

62,7

82,2

30

Volvo

240

1989

43,7

62,2

80,8

31

Volvo

760 GLE

1990

43,6

62,2

80,6

32

Volvo

245

1991

42,6

61,6

80,5

33

Opel

Corsa

1995

42,8

61,3

79,8

34

Volvo

240

1991

42,5

61,1

79,7

 

Kommentarer

 

EU tillåter att bilarnas verkliga hastighet ligger mellan 78,2 och 90 km/h, när hastighetsmätaren visar 90 km/h. Vägverket tillåter så låg hastighet som 76,2. Det motsvarar digrammets hela yta (se nästa sida) och inom den ramen ligger alla värden.

 

Varannan bil håller 80 - 85 km/h, när hastighetsmätaren visar 90 km/h.

Genomsnittsbilen kör i 84,4 km/h.

 

Observera: Ett rimligt krav är att samtliga kör i 90,0 ± 1,0 km/h.

Punkten längst upp till vänster motsvarar Citroèn C5, som går i nästan 88 km/h, när hastighetsmätaren visar 90 km/h. En Opel och en Volvo ligger under 80 km/h.

 

10.3    Tabell, hastighetsmätare - medelhastighetsmätare

EU:s regler tillåter att medelhastighetsmätaren visar rätt. Citroèn C5 går i 90 km/h när medelhastighetsmätaren visar 90 km/h. Ford DA3 Fokus har också en mycket noggrann medelhastighetsmätare.

 

Volvo V70:s medelhastighetsmätare visar lika mycket fel som dess hastighetsmätare.

 

 

 

Visad hast

50

70

90

 

Fabrikat

 

(km/h)

(km/h)

(km/h)

1

Citroèn

Medelhast

50,0

70,0

90,0

 

C5

Hastighet

48,1

68,2

87,7

 

2005

Skillnad

1,9

1,8

2,3

2

Ford

Medelhast

49,9

70,5

89,8

 

DA3 Fokus

Hastighet

46,1

64,5

85,2

 

2005

Skillnad

3,9

6,0

4,6

3

Saab

Medelhast

49,5

69,1

88,8

 

9-3

Hastighet

46,7

66,1

85,2

 

2002

Skillnad

2,8

3,1

3,7

4

BMW

Medelhast

48,8

68,5

87,9

 

318

Hastighet

46,5

64,8

84,0

 

2004

Skillnad

2,4

3,6

3,9

5

Volvo

Medelhast

46,0

65,9

84,1

 

V70

Hastighet

46,4

65,4

84,3

 

2005

Skillnad

-0,4

0,5

-0,2

 


Tabellen nedan visar den verkliga hastigheten när medelhastighetsmätaren respektive hastighetsmätaren visar hastigheten 90 km/h. Exempel:

 

När Citroèn C5:s medelhastighetsmätare visar 90 km/h är den verkliga hastigheten 90,0 km/h. När samma bils hastighetsmätare visar 90 km/h är hastigheten 87,7 km/h.

 

 

Fabrikat

Års-

Medelhastighets-

Hastighets-

 

Modell

modell

Mätare

mätare

 

 

 

(km/h)

(km/h)

1

Citroèn, C5

2005

90,0

87,7

2

Ford, DA3 Fokus

2005

89,8

85,2

3

Saab, 9-3

2002

88,8

85,2

4

BMW, 318

2004

87,9

84,0

5

Volvo, V70

2005

84,1

84,3

 

 

Diagrammet ovan visar grafiskt den verkliga hastigheten. Bil nr 5, Volvo V70 av 2005 års modell, har god överensstämmelse mellan medelhastighetsmätaren och hastighetsmätaren, men visar fel hastighet. Bilen går i 84 km/h, när hastighetsmätarna visar 90 km/h.

 

Medelhastighetsmätarna hos både Citroèn C5 och Ford DA3 Fokus visar rätt!

 

EU lägger inget hinder för det!

11    Tack!

Många har på olika sätt hjälpt till med denna utredning:

 

 1. Vid Vägverket tackar jag i första hand på Åsa Anderzén, Anders Lie och Göran Eriksson, som visat ett stort tålamod med mina många frågor och spekulationer.

 2. Samma sak gäller Torgny Augustsson vid Vägverkets kontrollenhet.

 3. Ansvariga personer bland entreprenörerna har varit till stor hjälp:

 4. Kent Roberg, Cleanosol AB, förklarade hur den bilburna extrudern ställs in, så att cykeln blir 12 m inom någon cm.

 5. Gunnar Larsson, Vägverket Produktion AB, och Peter Pettersson, EKC AB, kompletterade och bekräftade bilden.

 6. Elon Larsson, vid Arboga Däck och Gummiservice, har ständigt ställt upp och förklarat vilka krav som gäller för olika sorters däck.

 7. Torsten Johansson på The Scandinavian Tire & Rim Organisation, STRO, som är expert på normer för däck, har bidragit med värdefull information.

 8. Alla bilägare, som ställt upp med sina bilar.

 

Hjärtligt tack för all hjälp.

 

Göran Malmsten

Malmsten Microwave AB

 

 

 

 Kontaktinformation:  Lennart Eriksson  SensIQ  
 Postadress Vargstigen 28 73143 Köping 
 Telefon 0221-18530  Mobil: 0708 260617
 Webbadm.:
len@sensiq.se