.

Personliga hemsidor

STARTSIDA * AKTUELLT * HANDEL* KULTUR * BOENDE * FÖRETAG * FÖRENING * DEBATT * NÖJEN *INFO

 Iván Czitrom  ordf. Folkpartiet Liberalerna i Köping
Telefon: 0221-18882
Telefon: mob.070-6188827 säkrast

Valtalet BBL/AT


Hej jag heter Iván Czitrom.  

Jag har i drygt 15 år varit aktiv i folkpartiet i Köping.

I samband med valet 2002 blev jag ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag finns med i skolnämnden och dess AU. Det jag tror mig om att ha tillfört är bl a att ha ett djupt engagemang i skol- och sociala frågor som syns genom de motioner jag har lagt under den sista mandatperioden. Men jag har mycket mer att ge!  Framförallt när det gäller att lyssna på och föra fram den enskilda kommuninvånarens röst.

För att jag skall ska kunna förändra behöver jag DITT stöd! Det kan du ge mig genom att kryssa mitt namn i valet till kommunfullmäktige den 17 september!

Jag vill aktivt verka bla för följande:

  1. Skolan.

Att det skapas arbetsro i skolan. 

Att de rätta resurserna ges redan i förskolan och lågstadiet. Ingen elev skall behöva lämna skolan utan tillräckliga kunskaper, där det behövs skall stödundervisning med specialpedagogik sättas in i god tid. 

Att för dem som behöver det ges möjlighet till frivilliga sommarkurser i svenska och matematik.

Att Musikskolans lokalbehov snarast möjligt löses och möjligheten att starta en kulturskola snarast utreds.

2.      Arbete.                                                                                                                           

Att nya verksamheter kan starta upp samt även lokaliseras till kommunen.                

Att genom personliga mentorer medverka till att det blir lättare för ungdomar, långtidsarbetslösa, invandrare att komma ut i arbetslivet.

3.      Socialomsorg.                                                                                                                    

Att människor som utsätts för våld omedelbart får stöd, skydd och heltäckande hjälp med särskilt beaktande av barnens situation.                                                                    

Att samarbetet mellan skola, polis, arbetsplats i det förebyggande arbetet mot olika typer av missbruk skall stärkas.                                                                                        

 Att det finns verksamhet på Kalbergsgården för de psykiskt handikappade även under helgerna.

4.      Äldreomsorg.                                                                                                                  

Att Tunadal blir öppet veckans alla dagar även efter kl.18.00 och att dess kök serverar varm mat även på helgerna.                                                         

Att de som så vill skall ha rätten till eget boende.                                                           

Att det skapas upplevelserum för dementa.                                                                        

Att det skapas anhörigcenter för stöd, hjälp och avlastning under dagtid.

5.      Utse Årets Ungdomar                                                                                                       

Att i samma anda som kommunen uppmärksammar årets företagare vill jag att vi en gång om året uppmärksammar ungdomar som på olika sätt visar mod och aktivt arbetar mot kränkande handlingar, främlingsfientlighet, gängbildningar och våld.

 

TA GÄRNA KONTAKT MED MIG

Du är välkommen att ta kontakt med mig med dina frågor och funderingar. Vilka frågor anser Du är särskilt viktiga att lyfta fram i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder?!

Du kan nå mig genom: tel. 0706188827       e-post  iv.czitrom@telia.com
personlig hemsida Folkpartiet adress: http://www.folkpartiet.se/czitrom 

Du kan även besöka Folkpartiet i Köpings hemsida: http://www.folkpartiet.se/koping 

      Länkar:  Vi behöver poliser med lokalkännedom    
                      Valtalet BBL/AT

 

 

 Kontaktinformation:  Lennart Eriksson  SensIQ  
 Postadress Vargstigen 28 73143 Köping 
 Telefon 0221-18530  Mobil: 0708-260617
 Webbadm.:
len@sensiq.se